Hold oversikt over daglig aktivitet

Aktivitet-appen Aktivitet-symbol på Apple Watch holder oversikt over bevegelsene dine gjennom dagen og oppmuntrer deg til å nå treningsmålene dine. Appen holder oversikt over hvor ofte du reiser deg, hvor mye du beveger deg, og hvor mange minutter med trening du gjennomfører. Og tre fargede sirkler viser framgangen din. Målet er å sitte mindre, bevege deg mer og få litt trening ved å fullføre hver sirkel hver dag. Aktivitet-appen på iPhone gir deg en langsiktig oversikt over all aktivitet.

ADVARSEL: Apple Watch, pulssensoren og Apple Watch-appen som følger med, er ikke medisinske apparater og er kun beregnet for treningsformål. Du finner viktig informasjon om sikker bruk av treningsappene under Viktig sikkerhetsinformasjon.

Kom i gang. Første gang du åpner Aktivitet Aktivitet-symbol på Apple Watch, sveiper du til venstre for å lese Bevegelse-, Trening- og Oppreist-beskrivelsene og trykker på Kom i gang. Trykk på og bruk Digital Crown for å angi kjønn, alder, vekt og høyde. Velg aktivitetsnivå, og sett i gang.

I Aktivitet-appen kan du angi tre daglige treningsmål: Oppreist, Bevegelse og Trening.

Merk: Du kan også oppgi fødselsdato, kjønn, høyde og vekt i Apple Watch-appen på iPhone. Trykk på Min klokke og deretter på Helse i Apple Watch-appen på iPhone.

Se hvordan du ligger an. Sveip opp på urskiven, og sveip deretter til Aktivitet-overblikket når som helst for å se hvordan du ligger an. Bevegelse-sirkelen viser hvor mange aktive kalorier du har forbrent. Trening-sirkelen hvor mange minutter med aktivitet i raskt tempo du har gjennomført. Oppreist-sirkelen viser hvor mange ganger du har stått i minst ett minutt per time i løpet av dagen. Sveip opp på en aktivitet, eller skru på Digital Crown for å vise framgangen som en kurve.

Trykk på overblikket for å åpne Aktivitet-appen Aktivitet-symbol, hvor du kan sveipe for å vise enkeltaktivitetene. Trykk på skjermen for å se ukesoppsummeringen eller endre målet for bevegelse.

Treningsframgang vist som en sirkel eller en kurve i Aktivitet-overblikket.

En overlappende sirkel betyr at målet er mer enn nådd. Se etter prestasjoner – når du får en varsling om en prestasjon, ruller du ned for å se belønningen. Deretter flytter du fingeren til belønningen for å se den fra alle vinkler.

I Aktivitet-overblikket viser fargede sirkler framgangen mot dine daglige mål for Bevegelse-, Trening- og Oppreist.

Kontroller aktivitetsloggen og se prestasjonene dine. Åpne Aktivitet-appen på iPhone, og trykk deretter på en dato i kalenderen for å vise en oversikt for den dagen.

Når du ser på en prestasjon på iPhone, kan du dele den ved å trykke på Del-knappen oppe til høyre. Du kan dra prestasjonsmerket til midten av skjermen for å rotere det.

Juster målene dine. Åpne Aktivitet Aktivitet-symbol på Apple Watch og trykk hardt på skjermen til du ser spørsmålet om å endre Bevegelse-målet.

Trykk på skjermen i Aktivitet-appen for å endre det daglige Bevegelse-målet.

Hver mandag blir du varslet om forrige ukes prestasjoner, og du kan tilpasse det daglige Bevegelse-målet for kommende uke. Apple Watch foreslår mål basert på tidligere prestasjoner.

Styr påminnelser. Påminnelser kan være nyttige for å nå mål. Apple Watch forteller deg om du er i rute, eller om du ligger bak aktivitetsmålene dine. Hvis du vil velge hvilke påminnelser og varsler du vil se, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke og trykker deretter på Aktivitet.

Aktivitet-skjermen i Apple Watch-appen, der du kan tilpasse varslinger og angi om du vil vise Aktivitet-overblikket.

Ta en pause fra påminnelsene. Hvis du vil slå av påminnelsene for resten av dagen, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, trykker på Aktivitet og slår på Demp påminnelser i én dag.