Slå av Wi-Fi og Bluetooth

Enkelte flyselskaper tillater at du flyr med Apple Watch (og iPhone) slått på hvis du bruker Flymodus, slik at flysystemer ikke forstyrres. Når du slår på Flymodus, slås både Wi-Fi og Bluetooth av.

Spør Siri. «Slå på Flymodus.»

Slå på Flymodus. Sveip opp på urskiven, sveip til Innstillinger-overblikket, og trykk deretter på Flymodus-knappen Flymodus-symbol. Når Flymodus er på, ser du Flymodus-symbol øverst på skjermen.

Innstillinger-overblikket der du kan se tilkoblingsstatus for klokken og iPhone og slå på Flymodus, Ikke forstyrr og Lyd av. Du kan også pinge iPhone. Flymodus er valgt, og status er Frakoblet.

Hvis du vil sette både Apple Watch og iPhone i Flymodus samtidig, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, går til Generelt > Flymodus > og slår på Gjør som iPhone. Deretter, hver gang du bytter til Flymodus på én enhet, vil den andre gjøre tilsvarende.

Merk: Selv når Gjør som iPhone er slått på, må du slå av Flymodus hver for seg på iPhone og Apple Watch.