Bruk Apple Watch uten en sammenkoblet iPhone

Tre Apple Watch-skjermer som viser alternativer for å bruke klokken uten en tilhørende iPhone i nærheten: spille musikk, sjekke aktivitetsprogresjon og løping – skjermen viser tiden brukt på en treningsøkt.

Selv om du må ha iPhone i nærheten for å bruke mange av funksjonene på Apple Watch, er det også ting du kan gjøre når du ikke har iPhone med deg eller den er slått av:

  • Spill musikk fra en synkronisert spilleliste på Apple Watch

  • Bruk klokke Klokke-symbol, alarm Alarm-symbol, nedtelling Nedtelling-symbol og stoppeklokke Stoppeklokke-symbol

  • Mål aktivitet med Aktivitet-appen Aktivitet-symbol

  • Hold oversikt over treningen med Trening-appen Trening-symbol

  • Vis bilder fra synkroniserte bildealbumer i Bilder-appen Bilder-appsymbol

  • Foreta kjøp med Apple Pay

Apple Watch bruker trådløs Bluetooth-teknologi til å koble til den sammenkoblede iPhone-enheten og bruker iPhone for mange trådløse funksjoner. Apple Watch kan ikke konfigurere Wi-Fi-nettverk selv, men kan koble til Wi-Fi-nettverk som iPhone-enheten har opprettet eller vært koblet til.

Hvis Apple Watch er innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk som iPhone-enheten har vært koblet til på et tidligere tidspunkt, kan du fremdeles gjøre følgende (selv om iPhone er slått av):

  • Bruke Siri

  • Sende og motta Digital Touch-meldinger

  • Sende og motta meldinger med iMessage Meldinger-symbol

  • Ringe og motta samtaler Telefon-symbol (hvis du har aktivert Wi-Fi-anrop og er innenfor rekkevidden til et trådløst nettverk som iPhone-enheten har koblet til tidligere).