Vis bilder på Apple Watch
Bilder fra et utvalgt iPhone-album lagres på Apple Watch og vises i Bilder-appen på Apple…

Velg album
Apple Watch lagrer bilder fra ett synkronisert fotoalbum på iPhone. et du vil lagre på Apple Watch.…

Administrer bildelagring
Hvis du vil spare plass på Apple Watch for sanger eller annet innhold, kan du begrense…