Sjekk en aksje med et overblikk

Bruk Aksjer-overblikket for å sjekke en aksje du er spesielt interessert i.

Vis Aksjer-overblikket. Sveip opp på urskiven, og sveip deretter til aksjeinformasjonen.

Trykk på Aksjer-overblikket for å åpne Aksjer-appen.

Hvis du ikke ser Aksjer-overblikket, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, trykker på Overblikk og legger det deretter til i listen med overblikk.

Velg aksjen din. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, trykk på Aksjer, og velg deretter standardaksjen.

Du kan angi at standardaksjen skal være den samme som på iPhone, eller en annen aksje du velger.