Sjekk aksjekursene

Bruk Aksjer-appen på Apple Watch til å se informasjon om aksjene du følger på iPhone.

Spør Siri. «Hva endte Apple-aksjen på i dag?»

Følg markedet. Hvis du vil se aksjene dine, åpner du Aksjer-appen Aksjer-symbol på Apple Watch.

Se detaljer for en aksje. Trykk på den i listen, og skru på Digital Crown for å rulle. Trykk på prestasjonskurven (eller tidsindikatorene nedenfor) for å endre tidsskalaen. Trykk på < øverst til venstre for å gå tilbake til aksjelisten.

Informasjon om en aksje i Aksjer-appen. Skru på Digital Crown for å vise flere detaljer.

Legg til, slett eller omorganiser aksjer. Legg til, slett eller endre rekkefølgen på aksjer ved hjelp av Aksjer-appen på iPhone. Endringer du gjør der, gjenspeiles på Apple Watch.

Velg dataene du vil se. Åpne Aksjer-appen på iPhone, og trykk deretter på Poengendring for en hvilken som helst aksje for å vise Prosentendring eller Markedsverdi.

Bytt til Aksjer på iPhone. Mens du ser på Aksjer-appen Aksjer-symbol eller Aksjer-overblikket på Apple Watch, sveiper du opp på Aksjer-symbolet i nedre venstre hjørne av låst skjerm på iPhone.